Uppsala Kattklubbs dubbla kategoriutställning 16-17 juli 2022

16. Jul, 2022

Dubbel kategoriutställning kategori 2 och 4

Anmälningstid 16-31 maj

17. Jul, 2022

Dubbel kategoriutställning kategori 1, 3 och huskatt

Anmälningstid 16-31 maj

Inbjudan till Uppsala Kattklubbs dubbla kategoriutställning 16-17 juli 2022

Uppfödarträff

26. Apr, 2022

Fodervärdsskap, 19:00

Vi träffas och pratar om att vara eller att ha fodervärd inom SVERAK.
Träffarna hålls digitalt i Teams och länk mailas ut inför varje tillfälle.

Uppfödarträff

24. Maj, 2022

Avel och hälsa, 19:00

Vi träffas och pratar om avel och hälsa.
Träffarna hålls digitalt i Teams och länk mailas ut inför varje tillfälle.

Uppfödarlista

31. Mar, 2022

Vill du synas i vår uppfödarlista?

Skicka mail till: webmaster@uppsalakattklubb och ange:

1. Ras
2. Namn på din uppfödning
3. länk till hemsida eller fb-sida

Nya regler from 2022-01-01

Nya regler för uppfödardiplomering och stamnamnsansökan gäller för i år!

Läs mer på SVERAKs hemsida: https://www.sverak.se/uppfodarutbildning/

Gott nytt 2022!

Vi påminner våra medlemmar om att betala in medlemsavgiften om detta inte redan är gjort!

Observera att medlemsavgifterna har förändrats från föregående år:

350 kr / kalenderår - Huvudmedlem inklusive "Våra Katter" 6 nr /år
100 kr / kalenderår - Familjemedlem
100 kr / kalenderår - Stödmedlem
250 kr / kalenderår - Kattungeköpare inklusive "Våra Katter" 6 nr /år

Betalning kan ske genom insättning på klubbens plusgiro eller via swish

Plusgiro: 49 21 10-2

Swish: 123 544 27 93

WW'21 WW'15,IP,SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM,DVM

Vi gratulerar våra medlemmar Sören och Susan Kedert och deras "Sivan" som tog hem titeln WORLD WINNER på FIFes World Show i Vicenca, Italien i helgen!

Det var andra gången vackra Sivan blev World Winner, första gången var i Malmö 2015.

Stort grattis önskar Uppsala Kattklubb!

Sören Kedert med WW'21 WW'15,IP,SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM,DVM
Med på bild: Therese Sjöberg

Lansering av funktionen stambokföring av kull online!

Den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull.
De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Digital signering (Bank-ID)

Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID. Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).
Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.
Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.
Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:
• www.elektronisksignering.se (gratistjänst)
• VismaSign (betaltjänst)
• M.fl.
Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.
Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att
• skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigel posten,
• eller fortsätta att skriva ut pappret och undertecknadet och sedan skanna in det och mejla det.