Anmälan till utställning

De flesta klubbar har anmälan online.

Man anmäler via http://minakatter.sverak.se/

Har man inget konto skapar man ett genom att logga in med sitt medlemsnummer och sin emailadress.

Vet man inte vilket medlemsnummer man har kontaktar man medlemssekreteraren eller utställningssekreteraren.

Har inte den arrangerande klubben online-anmälan följer man instruktionerna för anmälan enligt inbjudan.

Mer information hittar du på SVERAKs hemsida.

SVERAKs stadgar och regler

Ska du ställa ut din katt är du skyldig att känna till SVERAKs och FIFes regler för utställning.

Dessa hittar du här.