NW SC SE*Änglabygdens My Elif af Raguel JW

Ägare: Linda Ncomo Sjöström

OBS: Semestertider på SVERAKs kansli

"Kansliets semesterperiod pågår v25-32 och innebär lite längre handläggningstider under denna period. Besök gärna vår FAQ innan ni kontaktar oss."

Lansering av funktionen stambokföring av kull online!

Den 19 maj lanserar SVERAK online-anmälan av ny kull via minakatter.sverak.se. För att kunna använda tjänsten måste intygen vara uppladdade och godkända på din katt, passa på redan nu att ladda upp de avelsintyg som krävs för att katten ska kunna användas vid online-anmälan av ny kull.
De som använder blankett och en katt som INTE tidigare har använts i avel ska bifoga berörd katts intyg eller "screenshot/skärmdump" från MinaKatter där det syns att intygen är uppladdade.

Digital signering (Bank-ID)

Förbundsstyrelsen fattade beslut den 26 april att tillåta digital signering med hjälp av bank-ID. Vi har valt detta för att säkerställa att den som digitalt undertecknar är den person som den är. (Det möjliggör också att den som inte vill skriva ut anmälan/ansökan på papper kan sköta hanteringen digitalt, något som har efterfrågats).
Villkoret är alltså att signeringstjänsten som du som SVERAK-medlem väljer, är att den visar signeringsloggen i samma dokument som själva ansökan.
Alltså signeringsloggen ska vara i ett och samma dokument. Det vill säga BÅDE ansökan/anmälan OCH signeringsloggen. Detta är något som automatiskt genereras av den signeringstjänst ni väljer.
Exempel på två sådana signeringstjänster som uppfyller dessa krav är:
• www.elektronisksignering.se (gratistjänst)
• VismaSign (betaltjänst)
• M.fl.
Kivra uppfyller tyvärr INTE då det inte uppfyller ovan nämnda krav varför denna tjänst i dagsläget inte accepteras.
Självklart kommer det även fortsättningsvis gå bra att
• skicka ansökningar och anmälningar på papper med snigel posten,
• eller fortsätta att skriva ut pappret och undertecknadet och sedan skanna in det och mejla det.

Medlemsavgift för 2021

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021!

Huvudmedlem 320 kr
Familjemedlem 100 kr
Stödmedlem 100 kr

Plusgiro 49 21 10-2 eller med Swish 123 544 2793

OBS!
Om du har blivit medlem under oktober, november och i december i 2020 så gäller ditt medlemskapet även för hela 2021.

Hälsningar

Linda Ncomo Sjöström
Medlemssekreterare

Bjud någon på ett medlemskap även under 2021!

Känner du någon som kanske aldrig varit med i en kattklubb som är nyfiken på vad det innebär? Vi fortsätter med erbjudandet även under 2021, alla våra huvudmedlemmar får bjuda någon på ett huvudmedlemskap, förutsatt att personen i fråga ej varit medlem i någon SVERAK-ansluten kattklubb under 2020. Skicka ett mail med personuppgifter för den du vill bjuda samt vem du är som bjuder till vår medlemssekreterare Linda Ncomo Sjöström.