Historik
Uppsala Kattklubb bildades 1970 och den första kattutställningen anordnades i Granebergsparken 1974.

SVERAK
UK är anslutet till SVERAK, (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). I SVERAK är ett 50-tal olika svenska klubbar medlemmar och SVERAK är i sin tur anslutna till FIFe, (Fédération Internationale Féline) som finns i 40 olika medlemsländer.

 Uppsala kattklubbs målsättning

  • att verka för förståelse och uppskattning av katter och därigenom öka kattens status i samhället
  • att genom klubbverksamhet, utställningar och annan utåtriktad verksamhet öka intresset för och kunskapen om  katten som husdjur.
  • att förhindra och motarbeta missförhållanden inom katthållning och djurplågeriatt verka för id-märkning av alla katter
  • att verka för en sund raskattavel
  • att tillvarata medlemmarnas intressen
  • att samarbeta med SVERAK och dess klubbar samt med andra organisationer och klubbar som arbetar för katten